Kantoorprofiel Assurantiebedrijf Mooij en Partners

Assurantiebedrijf Mooij en Partners is actief op het gebied van verzekeren. In 2004 is de inschrijving verkregen in het personenregister Registermakelaar in Assurantiën (RMIA).

Door jarenlange praktijkervaring en het stellen van hoge eisen aan opleidingen (scholing en permanente educatie) kunnen wij u van up-to-date advies voorzien over zowel persoonlijke- als bedrijfsmatige situaties. Hierbij achten wij het van belang dat uw risico’s zodanig in beeld gebracht worden dat u in geval van calamiteiten precies weet waar u aan toe bent.

Persoonlijke situatie

Met betrekking tot uw persoonlijke situatie kunt u denken aan financiële verplichtingen (hypotheek, financieringen), maar ook arbeidsongeschiktheid, overlijden/uitvaart en pensioen. Daarnaast is het van belang de materiële zaken en aansprakelijkheden in kaart te brengen. Denk hierbij aan uw auto, huis en inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand etc.

Bedrijfssituatie

In een bedrijfssituatie zijn de risico’s vele malen complexer, vooral nu de overheid zich steeds verder terugtrekt en de risico’s bij de ondernemer neerlegt. Op het gebied van personeelsvoorzieningen, zoals verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid is het inzichtelijk maken van de risico’s hierdoor nog belangrijker geworden. En ook hier verdienen de risico’s met betrekking tot beroepsaansprakelijkheden en werkgeversaansprakelijkheid de nodige aandacht.

Assurantiebedrijf Mooij en Partners werkt samen met een groot aantal marktpartijen waar alle verzekerbare risico’s ondergebracht kunnen worden. Dit betreft een scala aan verzekeringsmaatschappijen en assurantiemakelaars die werken op de assurantiebeurzen.

Om u beter van dienst te kunnen zijn hebben wij in ons dienstverleningsdocument en de algemene voorwaarden vastgelegd wat u van ons mag verwachten. Voor complexe zaken maken wij gebruik van zogenaamde opdrachtformulieren zodat gemaakte afspraken duidelijk zijn vastgelegd.